MENU

“Black Bears For White Days/ White Bears For Black Days”

korica
 

„Черни мечки за бели дни / Бели мечки за черни дни“
 

„Черни мечки за бели дни/Бели мечки за черни дни“ (изд. „Точица“) е художествено произведение, което извежда идеята си през пространството и възможностите на поп-ъп книгата. Комбинира слово, картина и пространство, като всеки аспект не преразказва другия, а надгражда смисъл.

Основна тема са традиционните пословици и поговорки, неизменна част от българското народно творчество. Съпътствали народа през вековете, предавани от уста на уста, носители на вековна, основаваща се на опита, житейска мъдрост, те поучават и представляват онази част от езика, която е удържала изпитанието на времето. В днешният бързотечен и променлив свят, пословиците и поговорките продължават да бъдат актуални. Свързват по-далечното с близкото минало, настоящето с бъдещето. Въпреки това истинността им е спорна. Паремиите биха могли да бъдат разгледани, като носители на общочовешки характеристики, но и като конкретен огледален образ на народа, говорещ този език, на душевността му и на предразсъдъците му.

В настоящата книга е заложена и тема за подмяната на смисъл. Ако една от думите в тази утвърдена конструкция на пословиците и поговорките се превърне в „мечка“, свитата логика се разпада. Думите на поговорката са оставили толкова силни смислови връзки в съзнанието ни, че човек веднага започва да търси повредата, за да я поправи. Така читателя неволно е повлечен в една игра на думи и смисъл, в която сам трябва да открие посланието. Балканът се претворява в Мечка, която сговорната дружина повдига, водата придобива мечешки очертания и така „Капка по капка мечка става“, очите на любимия човек се превръщат в две мечки, които ако не се виждат се забравят.

Книгата обхваща двадесет и шест страници, съдържащи илюстрации и пространствени триизмерни черно-бели елементи и би могла да бъде разгледана от началото към края, и от края към началото. Всъщност невъзможно е да се определи кое е край и кое е начало, тъй като Черното и Бялото представляват две, взаимно допълващи се противоположности на едно и също нещо, срещат се в средата на книжното тяло и разменят местата си.

 

 

Книгата е в лимитиран тираж от 90 бр.
Цената ѝ е 90 лв.
Поръчай тук:

Изработва се ръчно и носи поредния си номер. При поръчка е необходим срок от един месец за изработване на книгата.
Книгата може да бъде разгледана (след 19.09.2016г.) на следните места:

София
Литературен клуб „Перото“
+ Това
Къща за птици
Пловдив
Ръкоделницата


 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

“Black Bears For White Days/ White Bears For Black Days” **
Original Author’s Pop- Up Picture Book
 

The main topic of the book is the theme of Bulgarian proverbs and sayings. They are an integral part of Bulgarian folk art. The proverbs are universal and commonly acceptedtruth,yet we understand them only by living through them personally. Over the centuries they have played a significant role ineveryday life. They are narrated by word of mouth and contain the folk wisdom of life experienceas well as the lessons learned as a result of it. Over time a person fails to keep the logical relations between the words of a proverb and comprehends it by intuition. This book reorganizes the sayings and stimulates the perceptions. It penetrates the very intimate space of the readers and in this manner they become co-authors.
The proverbs in the book are intentionally not cited accurately and contain a mistake: one of the words in each of them is replaced by the word “bear”.This mistake changes the meaning and the logics of the saying, but it still sounds the same. Thus we are taken to new spaces and it turns out the mistake leads us to a perception of a greater scope. The pop-up element as a visual-illustrative concept is conditional and instead of narrating the story of the proverb, it introduces a new meaning.
The book is black and white and it doesn’t matter which side you open first as the black and white meet in the middle and change places. The book contains 12 Bulgarian folk sayings and proverbs which are interpreted in a depictive and notional manner. It is a black and a white book in one. There is no front page or back cover. Both sides are a beginning of the book. The meeting point is in the middle. That is where reversal takes place.

**The original Bulgarian proverb used in the title, if literally translated is: “White money for black days” meaning savings for hard times. The game of words relates to the key concept of the black and white bears in the book.

 

 

12             Maria Nalbantova Pop-up Book namig             Maria Nalbantova Pop-up Book planina povdiga

 

Maria Nalbantova Pop-up Book tihite mechki             Maria Nalbantova Pop-up Book             Maria Nalbantova Pop-up Book sun

 

 

 

 

 

 

 

 

blink